Ochrana osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti P-Team Services s.r.o. , so sídlom Mlynská 3142/26, 946 03 Kolárovo, IČO: 52849741, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka 50651/N (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom rezervácie termínu.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad:

Požiadať osobu prevádzkujúcu web (P-Team Services s.r.o.) o vymazanie mojich poskytnutých údajov.

Môžete nás požiadať pomocou zaslaním emailu (na emailovú adresu: info@maharanimassage.sk) alebo zaslaním listu na naše kontaktné údaje (Mlynská 3142/26, 946 03 Kolárovo) alebo správcovskej spoločnosti:

Poskytovateľ webhostingu:

Websupport s. r. o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko

Kontaktné formuláre

Odoslaním správ cez  kontaktné formuláre nám automaticky dávate súhlas, aby sme vaše údaje použili na spracovanie rezervácie a na kontaktovanie vás.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Súbory cookies

Súbor cookie tretej strany

Na našej webovej stránke niekedy používame externé webové služby na zobrazenie rôzneho obsahu, čo môže viesť k ukladaniu niektorých súborov cookie, ktoré nemáme pod kontrolou, takže z definície nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje tieto webové stránky a externé domény zhromažďujú o tom, ako používate tento vložený obsah.

Externé webové služby:

 • Google Analytics – Analytics
 • Facebook – zdieľanie na Facebooku, páči sa mi to na stránke, vložený obsah
 • Youtube – vložený obsah
 • Instagram – vložený obsah

 

Príspevky dostupné na webovej stránke môžu využívať vložený obsah z externých zdrojov (napr. videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z externého zdroja sa správa presne tak, ako keby ste navštívili inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o návštevníkoch, používať súbory cookie alebo kód sledovania tretích strán, monitorovať správanie používateľov súvisiace s vloženým obsahom, ak máte používateľský účet a ste na stránke prihlásení.

Položka ponuky „pomoc“ každého prehliadača poskytuje viac informácií o používaní súborov cookie, ale zhromaždili sme ich aj tu:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Analytics (Google Analytics)

Webová stránka používa na analýzu návštevnosti systém Google Analytics spoločnosti Google Inc. („Google“). Systém Google Analytics sa nazýva Ukladá „cookies“ – jednoduché, krátke, malé textové súbory – na vašom IT zariadení a používa ich na analýzu návštev našej webovej stránky, čím pomáha zlepšovať našu webovú stránku s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť. Údaje zaznamenané v súbore „cookie“ o návšteve webovej stránky (vrátane času návštevy a vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na servery Google USA. Google používa tieto údaje na vyhodnotenie vašich zvykov pri návšteve webových stránok, na zostavenie prehľadov o nich pre spoločnosť XY a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s webovou stránkou a používaním internetu.
 
Používatelia, ktorí nechcú, aby služba Google Analytics hlásila ich návštevu, si môžu nastaviť Cookies tak, aby tieto súbory neboli uložené do ich prehliadača.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Správy odoslané vo formulári sú uložené na serveri, nepreposielajú sa iným, slúžia len na rezerváciu termínov, odpovedanie na otázky a nadviazanie kontaktu.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 05.03.2024.

 
 
Chceli by ste si oddýchnuť?

Rezervujte si termín!

Po odoslaní rezervácie Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas a ďalšie podrobnosti.